Είστε εδώ

«ΕΒΕΜ Ελληνική Βιομηχανία Ελαστικού Μακεδονίας», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. (οπισθόφυλλο)