Εξώφυλλο

Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση

Αρχαϊκή Επική Ποίηση: Από την Ιλιάδα στην Οδύσσεια

των Δ. Ν. Μαρωνίτη και Λ. Πόλκα
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών

Πρόλογος των συγγραφέων

1. Εισαγωγή

2. Μύθος και πλοκή στα ομηρικά έπη

3. Τέχνη και τεχνική της ομηρικής αφήγησης

4. Μορφή και ρόλος του αοιδού

5. Εξωτερική αφήγηση και εσωτερικές διηγήσεις

6. Το σταυρόλεξο των εσωτερικών διηγήσεων

7. Οι Μεγάλοι Απόλογοι

8. Οι Μούσες

9. Ιλιάδα

10. Οδύσσεια

11. Έννοιες και αρχές

12. Το κλέος

Επιλογή βιβλιογραφίας