Εξώφυλλο

Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση

Αρχαϊκή Επική Ποίηση: Από την Ιλιάδα στην Οδύσσεια

των Δ. Ν. Μαρωνίτη και Λ. Πόλκα
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών

Το εγχειρίδιο αφιερώνεται στην Αρχαϊκή επική ποίηση όπως αυτή ανακλάται στα δύο ομηρικά έπη. Μοιράζεται σε τρία μέρη, στα οποία προτάσσεται γενικότερη εισαγωγή. Στο πρώτο μέρος προβάλλεται και εξειδικεύεται η αφηγηματική τέχνη και τεχνική των ομηρικών επών, στην εξέλιξή τους από την Ιλιάδα στην Οδύσσεια. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στον ποιητικό ρόλο των θεών, πώς δηλαδή ορισμένοι θεοί (ο Δίας κατεξοχήν στην Ιλιάδα και η Αθηνά στην Οδύσσεια) επικαθορίζουν την πλοκή του ενός και του άλλου έπους. Στο τρίτο μέρος αντιμετωπίζονται όψεις και προβλήματα της ομηρικής αρεταλογίας, η οποία επικεντρώνεται στο ομηρικό κλέος, διαφοροποιημένο από την Ιλιάδα στην Οδύσσεια.

Δ. Ν. Μαρωνίτης