Εξώφυλλο

Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση

Αρχαϊκή Επική Ποίηση: Από την Ιλιάδα στην Οδύσσεια

των Δ. Ν. Μαρωνίτη και Λ. Πόλκα
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών

Επιλογή βιβλιογραφίας

Εκδόσεις - σχόλια - λεξικά - μεταφράσεις - γενικά έργα

Δρομάζος, Σ. I., Αριστοτέλους Ποιητική. Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια, Αθήνα, Κέδρος, 1982.

Edwards, Μ. W., Όμηρος: ο ποιητής της Ιλιάδος, μτφρ. Β. Λιαπής -Ν. Μπεζαντάκος, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 2001.

Heubeck, Α. κ.ά. (επιμ.), Ομήρου Οδύσσεια. Κείμενο και ερμηνευτικό υπόμνημα, 3 τόμ., επιμ. Α. Ρεγκάκος, Αθήνα, Παπαδήμας [1ος τόμ., ραψ. Α-Θ: S. West - A. Heubeck - J. B. Hainsworth, μτφρ. Μ. Καίσαρ· 2ος τόμ., ραψ. Ι-Π: A. Heubeck - Α. Hoekstra, μτφρ. Ρ. Χαμέτη· 3ος τόμ., ραψ. Ρ-Ω: J. Russo - M. Fernàndez-Galiano - A. Heubeck, μτφρ. Φ. Φιλίππου], 2004-2005.

Κακριδής, Φ. I. (επιμ.), Στα χνάρια του Οδυσσέα. Ταξιδεύοντας στο μύθο και την πραγματικότητα, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2002.

Κακριδής, Φ. I., Αρχαία ελληνική γραμματολογία, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη], 2005.

Kirk, G. S. κ.ά. (επιμ.), Όμηρου Ιλιάδα. Κείμενο και ερμηνευτικό υπόμνημα, 6 τόμ., επιμ. Δ. I. Ιακώβ - Α. Ρεγκάκος, Θεσσαλονίκη, Univeristy Studio Press [1ος τόμ., ραψ. Α-Δ: G. S. Kirk, μτφρ. Η. Τσιριγκάκης· 2ος τόμ., ραψ. Ε-Θ: G. S. Kirk, μτφρ. Φ. Φιλίππου· 3ος τόμ., ραψ. Ι-Μ: B. Hainsworth, μτφρ. Μ. Καίσαρ· 4ος τόμ., ραψ. R. Janko, μτφρ. Ρ. Χαμέτη· 5ος τόμ., ραψ. Ρ-Υ: Μ.W. Edwards, μτφρ. Μ. Καίσαρ· 6ος τόμ., ραψ. Φ-Ω: Ν. Richardson, μτφρ. Μ. Νούσια], 2003-2005.

Κομνηνού-Κακριδή, Ό., Όμηρος. Ιλιάδα. Αρχαίο κείμενο - εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια, 3 τόμ., Αθήνα, Ζαχαρόπουλος, 11954.

Κοπιδάκης, Μ. Ζ. (εκδ.), Διονυσίου Λογγίνου. Περί Ύψους, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 1990.

Latacz, J., Η Τροία και ο Όμηρος. Ο δρόμος για τη λύση ενός παλιού αινίγματος, επιμ. Α. Ρεγκάκος, μτφρ. I. Κεραμέτση - Δ. Σκουρέλλος, Αθήνα, Πατάκης, 2005.

Λορεντζάτος, Π., Ομηρικόν λεξικόν μετά εικόνων, Αθήνα, Κακουλίδης, 31989.

Μαρωνίτης, Δ. Ν., Εκλογές από τον Ησίοδο: Θεογονία, Έργα, Ηοίαι. Μετάφραση - επιλεγόμενα, Αθήνα, Ροδακιό, 1995.

Μαρωνίτης, Δ. Ν., Επιλεγόμενα στην ομηρική Οδύσσεια, Αθήνα, Κέδρος, 2005.

Μαρωνίτης, Δ. Ν., Ομήρου Οδύσσεια. Μετάφραση, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη], 2006.

Monro, D. B. - Allen, T. W. (εκδ.), Homeri Opera, 5 τόμ., Οξφόρδη, Clarendon Press [1ος-2ος τόμ.: Ilias, 3ος-4ος τόμ.: Οdyssea, 5ος τόμ: Hymni Homerici], 1902-1912.

Schadewaldt, W., Από τον κόσμο και το έργο του Ομήρου, 2 τόμ., μτφρ. Φ. Κακριδής, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1980-1982.

Thomas, R., Γραπτός και προφορικός λόγος στην αρχαία Ελλάδα, μτφρ. Δ. Κυρτάτας, Ρέθυμνο, ΠΕΚ, 1996.

Χριστίδης, Α.-Φ., Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη], 2005.

Vernant, J.- P., Ανάμεσα στον μύθο και την πολιτική, μτφρ. Μ. I. Γιόση, Αθήνα, Σμίλη, 2003.

Wace, A.- Stubbings, F., Όμηρος. A companion to Homer, επιμ. Γ. Γιατρομανωλάκης, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 1984.

Όροι και ορισμοί της ομηρικής αφήγησης

Ζερβού, Α., Το παιχνίδι της ποιητικής δημιουργίας στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Για μια θεωρία της ομηρικής ποιητικής, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 2003.

Hölscher, Uvo, Οδύσσεια. Ένα έπος ανάμεσα στο παραμύθι και το μυθιστόρημα, μτφρ. Α. Στασινοπούλου-Σκιαδά, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 2007.

Ιακώβ, Δ. I. - Καζάζης, I. Ν. - Ρεγκάκος, Α. (επιμ.), Επιστροφή στην Οδύσσεια. Δέκα κλασικές μελέτες, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 1999.

Κακριδής, I. Θ., Ξαναγυρίζοντας στον Όμηρο, Θεσσαλονίκη, 1971.

Κακριδής, I. Θ., Ομηρικές Έρευνες, Αθήνα, Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», 31984.

Κακριδής, I. Θ., Το μήνυμα του Ομήρου, Αθήνα, Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», 1985.

Μαρωνίτης, Δ. Ν., Αναζήτηση και νόστος του Οδυσσέα. Η διαλεκτική της Οδύσσειας, Αθήνα, Παπαζήσης, 11973.

Μαρωνίτης, Δ. Ν., Ομηρικά μεγαθέματα. Πόλεμος - ομιλία - νόστος, Αθήνα, Κέδρος, 22005.

Ρεγκάκος, Α., Το χαμόγελο του Αχιλλέα. Θέματα αφήγησης και ποιητικής στα ομηρικά έπη, Αθήνα, Πατάκης, 2006.

Ο ποιητικός ρόλος των θεών

Burkert, W., Αρχαία ελληνική θρησκεία. Αρχαϊκή και κλασική εποχή, μτφρ. Ν. Π. Μπεζαντάκος - Α. Αβαγιανού, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 1993.

Griffin, J., Ο Όμηρος για τη ζωή και το θάνατο, μτφρ. Π. Ανδρικόπουλος, Αθήνα, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 1999.

Κακριδής, Φ. I., «Προβλήματα ομηρικής θεολογίας», Φιλολογικά 5: 23-33, 1981.

Lefkowitz, Μ., Θνητοί και αθάνατοι. Οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων και ο ρόλος τους στη ζωή των ανθρώπων, μτφρ. Α. Μελίστα, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2005.

Romily, J. de., «Οι θεοί και το υπερφυσικό στο ομηρικό έπος», στο Έπος και δράμα, επιμέλεια - μετάφραση Α. Στέφος, 63-81, Αθήνα, Εκδόσεις της Σχολής I. Μ. Παναγιωτόπουλου, 1999.

Vernant, J.-Ρ. - Detienne, M., Μῆτις: Η πολύτροπη νόηση στην αρχαία Ελλάδα, μτφρ. I. Παπαδοπούλου, Αθήνα, Ζαχαρόπουλος, 1993.

Vernant, J.-Ρ., Μύθος και θρησκεία στην αρχαία Ελλάδα, μτφρ. Μ. I. Γιόση, Αθήνα, Σμίλη, 2000.

Ομηρική αρεταλογία

Αλεξοπούλου, Κ., Μορφές χρονικότητας στον Όμηρο, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2004.

Dodds, E.R., Οι Έλληνες και το παράλογο, μτφρ. Γ. Γιατρομανωλάκης, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 1978.

Finley, Μ., Ο κόσμος του Οδυσσέα, μτφρ. Σ. Μαρκιανός, Αθήνα, Σιδερής, 1966.

Κακριδής, I. Θ., «Ανθρώπινη αθανασία», στο Ξαναγυρίζοντας στον Όμηρο: 52-68, Θεσσαλονίκη, 1971.

Κάλφας, Β. - Ζωγραφίδης, Γ., Αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη], 2006.

Μανακίδου, Φ., Στρατηγικές της Οδύσσειας. Συμβολή στο ομηρικό ζήτημα, Θεσσαλονίκη, Universiy Studio Press, 2002.

Περυσινάκης, I. Ν., «Ηθικές αξίες και πολιτική συμπεριφορά στα ομηρικά έπη: μια προσέγγιση της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας», Ίνδικτος 5: 240-270, 1996.

Redfield, J., Η τραγωδία του Έκτορα. Φύση και πολιτισμός στην Ιλιάδα, επιμ. Χ. Γραμματικός, μτφρ. Ο. Μπακάλη, Αθήνα, Ευρύαλος, 1992.

Seaford, R., Ανταπόδοση και τελετουργία. Ο Όμηρος και η τραγωδία στην αναπτυσσόμενη πόλη-κράτος, μτφρ. Β. Λιαπής, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2003.

Snell, Β., Η ανακάλυψη του πνεύματος. Ελληνικές ρίζες της ευρωπαϊκής σκέψης, μτφρ. Δ. I. Ιακώβ., Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1981.

Vernant, J.-Ρ., «Ο "καλός θάνατος" του Αχιλλέα», στο Ανάμεσα στον μύθο και την πολιτική, μτφρ. Μ. I. Γιόση, 553-562, Αθήνα, Σμίλη, 2003.

Walter-Καρύδη, Ε., «Γέρας θανόντων. Η τίμηση των νεκρών στα ομηρικά έπη και στην πρώιμη Αθήνα», στο Ευχήν Οδυσσεί. Από τα Πρακτικά του Ζ' Συνεδρίου για την Οδύσσεια (3-8 Σεπτεμβρίου 1993), επιμ. Μ. Παΐζη-Αποστολοπούλου, 159-178, Ιθάκη, Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών, 1995.