Εξώφυλλο

Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση

Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

του Α.-Φ. Χριστίδη

Περιεχόμενα

Πρόλογος του συντονιστή της σειράς

Πρόλογος του συγγραφέα

 1. Κεφάλαιο 1: Τα μυστικά της γλώσσας

 2. Κεφάλαιο 2: Οι ήχοι της γλώσσας

 3. Κεφάλαιο 3: Τα μυστικά της γραφής

 4. Κεφάλαιο 4: Πότε γεννήθηκε και πότε πρωτογράφτηκε η ελληνική γλώσσα

 5. Κεφάλαιο 5: Η ελληνική γλώσσα και το αλφάβητο

 6. Κεφάλαιο 6: Πώς προφέρονταν τα αρχαία ελληνικά

 7. Κεφάλαιο 7: Η αρχιτεκτονική της γλώσσας και η αρχαία ελληνική γλώσσα

 8. Κεφάλαιο 8: Οι διάλεκτοι της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

 9. Κεφάλαιο 9: Η συνάντηση της αρχαίας ελληνικής με άλλες γλώσσες

 10. Κεφάλαιο 10: Πώς άλλαξε η αρχαία ελληνική γλώσσα

 11. Κεφάλαιο 11: Αττικισμός: η «καλή» και η «κακή» γλώσσα

 12. Κεφάλαιο 12: Προς τα νέα ελληνικά

Επίλογος

Παραρτήματα

Ενδεικτικές προτάσεις για ασκήσεις

Πνεύματα και τόνοι

Αρχαίες διάλεκτοι

Οι διάλεκτοι στη λογοτεχνία

Διάφορα είδη λόγου - ειδικές χρήσεις, ειδικά λεξιλόγια

Επαφές της αρχαίας ελληνικής

Αττικισμός

Αρχαΐζουσα - καθαρεύουσα: από το Βυζάντιο μέχρι σήμερα

Κείμενα στην ομιλούμενη

Νεοελληνικές διάλεκτοι

Βιβλιογραφία