Εξώφυλλο

Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση

Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

του Α.-Φ. Χριστίδη

1. Τα μυστικά της γλώσσας

Ποιες γλώσσες έχουν τους περισσότερους ομιλητές;

Οι γλώσσες με τους περισσότερους ομιλητές   είναι οι εξής:

κινέζικα

885.000.000

ινδικά

371.000.000

αγγλικά

358.000.000

ισπανικά

266.000.000

αραβικά

200.000.000

πορτογαλικά

170.000.000

ρωσικά

170.000.000

ιαπωνικά

125.000.000

γερμανικά

98.000.000

Χάρτης των περισσότερο ομιλούμενων γλωσσών