Εξώφυλλο

Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση

Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

του Α.-Φ. Χριστίδη

5. Η ελληνική γλώσσα και το αλφάβητο

Για να συνοψίσουμε

(ντοκιμαντέρ «Πρωτοϊστορία και ιστορία της ελληνικής γραφής»  )

Οι πρώτες προσπάθειες αλφαβητικής καταγραφής της γλώσσας αρχίζουν στην Ανατολή. Οι Φοίνικες δημιουργούν ένα αλφαβητικό σύστημα που καταγράφει όμως μόνο τα σύμφωνα.

Οι Έλληνες θα δανειστούν αυτό το σύστημα από τους Φοίνικες και θα το τελειοποιήσουν: το ελληνικό αλφαβητικό σύστημα καταγράφει όλους τους φθόγγους: φωνήεντα και σύμφωνα.

Η δημιουργία του αλφαβήτου δημιουργεί τους όρους για μια δημοκρατία της γραφής, της πληροφορίας, της γνώσης. Και αυτό γιατί το αλφάβητο μαθαίνεται εύκολα και προσφέρεται για γενική χρήση. Δεν προϋποθέτει ειδικούς της γραφής και ειδικούς της ανάγνωσης.

Εικ. 37. Μαθητική πινακίδα από την Αίγυπτο (2ος αι. μ.Χ.).
 

Η πρώτη αξιοποίηση αυτών των δημοκρατικών δυνατοτήτων του αλφαβήτου θα γίνει από τις αρχαίες ελληνικές δημοκρατίες. Και η πιο σημαντική από αυτές είναι η Αθήνα.

Δείτε από την ψηφιοθήκη της ΕΡΤ το ντοκιμαντέρ «Πρωτοϊστορία και ιστορία της ελληνικής γραφής» στο

http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=73243&autostart=0