Εξώφυλλο

Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση

Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

του Α.-Φ. Χριστίδη

Βιβλιογραφία

Ιστορίες της ελληνικής γλώσσας

 • Adrados, F. R., Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις απαρχές ως τις μέρες μας (μτφρ. Γ. Αναστασίου και Χ. Χαραλαμπάκης), Παπαδήμας, Αθήνα 2003.
 • Browning, R., Η μεσαιωνική και νέα ελληνική (μτφρ. Μ. Ν. Κονομή), Παπαδήμας, Αθήνα 1991.
 • Κοπιδάκης, Μ. Ζ. (επιμ.), Ιστορία της ελληνικής γλώσσας, Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 1999.
 • Thomson, G., Η ελληνική γλώσσα, αρχαία και νέα, 2η έκδοση, Κέδρος, Αθήνα 1989.
 • Tonnet, Η., Ιστορία της νέας ελληνικής γλώσσας (μτφρ. Μ. Καραμάνου και Π. Λιαλιάτσης), Παπαδήμας, Αθήνα 1995.
 • Τριανταφυλλίδης, Μ., Άπαντα, τ. 3: Νεοελληνική γραμματική: ιστορική εισαγωγή, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 2002.
 • Χριστίδης, Α.-Φ. (επιμ.), Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 2001.

Λεξικά της αρχαίας ελληνικής

 • Adrados, F. R., Diccionario Griego-Espanol, Instituto «Antonio de Nebrija», Μαδρίτη 1989-.
 • Chantraine, P., Dictionnaire etymologique de la langue grecque, Klincksieck, Παρίσι 1999.
 • Lampe, G. W. H., A Patristic Greek Lexicon, Clarendon Press, Οξφόρδη 1961.
 • Liddell, H. G., P. Scott και S. Jones, A Greek-English Lexicon, Clarendon Press, Οξφόρδη 1996.
 • Liddell, Η. G. και P. Scott, Μέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης (μτφρ. Ξ. Μόσχος, Μ. Κωνσταντινίδης), Σίδερης, Αθήνα 1925 και πολλές ανατυπώσεις.
 • Montanari, F., Vocabolario della lingua greca, 2η έκδοση, Loescher Editore, Τορίνο 2004.