Εξώφυλλο

Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση

Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

του Α.-Φ. Χριστίδη

Πρόλογος του συντονιστή της σειράς

Με τον προκείμενο τόμο εγκαινιάζεται η δημοσίευση από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) του συνεργατικού προγράμματος «Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση», το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας. Οι συντελεστές, οι χορηγοί και τα συστατικά στοιχεία του προγράμματος καταγράφονται στο συνημμένο Επίμετρο. Εδώ υποβάλλονται περισσότερο προσωπικά αισθήματα, τα οποία παροξύνονται από τον ξαφνικό θάνατο του Α.-Φ. Χριστίδη, που συνέγραψε τη συναρπαστική αυτή Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, με γνώση, κέφι και ευαισθησία – χάρισμα όχι μόνο στον γυμνασιακό κόσμο αλλά και στο ευρύτερο φιλόγλωσσο κοινό. Ο λόγος για τον αλησμόνητο, φίλο και συνεργάτη, Τάσο, που του αφιερώνεται τώρα το σύνολο του προγράμματος ως αυτονόητη τιμή και μνήμη.

Αυτονόητη είναι και η πρόταξη του τόμου στη σειρά δημοσίευσης των πέντε προγραμματισμένων εγχειριδίων. Πρόκειται για θεμέλιο λίθο της εκπαιδευτικής Αρχαιογνωσίας και Αρχαιογλωσσίας, με την οποία επιδιώκονται η σχολική αποφόρτιση του αρχαίου κόσμου από ιδεολογικές παραμορφώσεις και η ανάδειξη της πραγματικής ιστορικής του αξίας, αποτυπωμένης τόσο στην εξελισσόμενη γλώσσα του όσο και στα διαδοχικά του κείμενα. Ειδικότερα, τα δώδεκα μέρη και τα δέκα παραρτήματα της προκείμενης έκδοσης μορφώνουν τη γλωσσική συνείδηση και τροφοδοτούν την κειμενική όρεξη δασκάλων και μαθητών, ανοίγοντας τον ευρύτερο ανθρωπιστικό τους ορίζοντα.

Σε τούτο το τελευταίο πόνημα του Τάσου Χριστίδη, που το συμπόνεσε η μαθήτριά του Μαρία Θεοδωροπούλου, φωνή και γραφή συνομιλούν συνεχώς μεταξύ τους. Με τη συνομιλία τους αυτή διασώζεται η διδακτική παρουσία του Χριστίδη μέσα στην αδιανόητη σωματική απουσία του.

Φεβρουάριος 2005
Δ. Ν. Μαρωνίτης