Εξώφυλλο

Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση

Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

του Α.-Φ. Χριστίδη

9. Η συνάντηση της αρχαίας ελληνικής με άλλες γλώσσες

Έλληνες και Ετρούσκοι

Οι Ετρούσκοι ήταν ένας λαός που ζούσε στη σημερινή βόρεια Ιταλία  . Ήρθαν σε επαφή με τους Έλληνες γύρω στον 8ο αιώνα π.Χ., όταν δημιουργήθηκαν οι πρώτες ελληνικές εγκαταστάσεις στην περιοχή τους. Από τους Έλληνες δανείστηκαν το αλφάβητο για να γράψουν τη γλώσσα τους. Η γλώσσα τους παραμένει ακόμα άγνωστη. Μπορεί ωστόσο να διακρίνει κανείς ελληνικά δάνεια: Artumes (Ἄρτεμις), elaiva (ἐλαία 'ελιά').

Στη Λήμνο βρέθηκε μια επιτύμβια στήλη (στήλη πάνω σε τάφο  ) με μια επιγραφή σε γλώσσα πολύ κοντινή με την ετρουσκική.

Εικ. 20: Χάρτης Ετρουρίας

(με κόκκινο σημαίνεται το χρονικό διάστημα 750 π.Χ. και με πράσινο το 500 π.Χ)