Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1996, τεύχος 86

Τσολάκης Χρίστος Λ., «Εκλεκτά βιβλία. Ραιημόν Κενώ, Ασκήσεις Ύφους», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 424-427

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Ξήλωνε και ξαναξήλωνε», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 313-314

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Τα βραδινά του Φιλολόγου», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 314-315

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Οι σχολικές εκδρομές», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 316-319

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η Έκφραση-Έκθεση της Γ΄ Λυκείου», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 319-320

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Από τη δράση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 320-323

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Λίγα ακόμη για την τοπική ιστορία», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 323-327

Γουδήρας Δημήτριος, «Απόψεις και απόψεις. Η μεταρρύθμιση που δε γίνεται», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 328-330

Αφθονίδης Παντελής, «Απόψεις και απόψεις. Ανειδίκευτοι ειδικοί», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 330-331

Τσακτσίρας Λάμπρος, «Απόψεις και απόψεις. Η ιστορία στη μέση εκπαίδευση», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 331-333

Γουδήρας Δημήτριος, «Απόψεις και απόψεις. Επιστήμη και επιστημονικότητα στο σχολείο», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 335-336

Μαρκόπουλος Θανάσης Ε., «Απόψεις και απόψεις. Εμμονές», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 336-337

(ανυπόγραφο), «Απόψεις και απόψεις. Από μικρά στη μάθηση», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 337-339

Σετάτος Μιχάλης, «Οι εκφραστικές προτιμήσεις στη γλώσσα», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 340-354

Παπαρίζος Χρίστος Α., «Τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα και τα διλήμματα της ελληνικής γλωσσικής πολιτικής», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 355-373

Κακριδή Ελένη Ι., «Λύσεις ανάγκης (Συνέχεια από το τεύχος 85)», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 374-380

Ιακώβ Δανιήλ Ι., «Η Ανδρομάχη του Ευριπίδη. Δοκιμή πολλαπλής ανάγνωσης του δράματος», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 381-395

Κριαράς Εμμανουήλ, «Τεκμήρια σχετικά με την έκδοση του Ερωτόκριτου από το Στέφανο Ξανθουδίδη (1915)», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 396-399

Ταραράς Νίκος, «Ο Ποιητής και ο Θάνατος», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 401-419

(ανυπόγραφο), «Εκλεκτά βιβλία. [Σημείωμα που παρουσιάζει τη στήλη]», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 424

(ανυπόγραφο), «Από τη δράση του Συλλόγου. Η εκδρομή του Συλλόγου στο Πήλιο», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 428

(ανυπόγραφο), «Από τη δράση του Συλλόγου. Τα βραδινά του Φιλολόγου», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 428-429

(ανυπόγραφο), «Από τη δράση του Συλλόγου. Τηλεοπτικό αφιέρωμα στο Φιλόλογο», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 429

«Βιβλία που πήραμε. Περιοδικά», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 430-431

«Εκδόσεις Αριστοτέλειο Α. Γιαγκόπουλου – Ν. Ξανθόπουλου», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 432

«Erika Simon Οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων University Studio Press», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Κεντρική διάθεση του περιοδικού Φιλόλογος Απόλλων», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. (οπισθόφυλλο)