Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από τη δράση του Συλλόγου. Τηλεοπτικό αφιέρωμα στο Φιλόλογο», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 429