Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από τη δράση του Συλλόγου. Η εκδρομή του Συλλόγου στο Πήλιο», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 428