Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Οι σχολικές εκδρομές», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 316-319