Είστε εδώ

Ιακώβ Δανιήλ Ι., «Η Ανδρομάχη του Ευριπίδη. Δοκιμή πολλαπλής ανάγνωσης του δράματος», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 381-395