Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Από τη δράση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 320-323