Είστε εδώ

Καζάζης Ιωάννης Ν., «Βιβλιοπαρουσιάσεις. H. Wölfflin, Βασικές έννοιες της ιστορίας της τέχνης, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής 1992 (300 σελίδες, με εικονογράφηση). H. Belting και άλλοι, Εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης, Θεσσαλονίκη 1995: Βάνιας (474 σελίδες, με εικονογράφηση)», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 420-422