Είστε εδώ

Μαρκόπουλος Θανάσης Ε., «Απόψεις και απόψεις. Εμμονές», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 336-337