Είστε εδώ

Κριαράς Εμμανουήλ, «Τεκμήρια σχετικά με την έκδοση του Ερωτόκριτου από το Στέφανο Ξανθουδίδη (1915)», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 396-399