Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Ξήλωνε και ξαναξήλωνε», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 313-314