Είστε εδώ

Παπαδόπουλος Χριστόφορος, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας και η απελευθέρωσις της Ελλάδος, ΜΙΕΤ: Αθήνα, 1996», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 422