Είστε εδώ

Μακρής Χάρης, «Απόψεις και απόψεις. Σύντομες παρατηρήσεις στα θέματα της ιστορίας των Γενικών Εξετάσεων του 1996», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 333-335