Είστε εδώ

«Τα Βραδινά του Φιλολόγου. Δεύτερος κύκλος: Θέματα Αρχαιολογίας και Τέχνης», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 423