Είστε εδώ

Παπαδόπουλος Χριστόφορος, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Glen W. Bowersock, Ο Ελληνισμός στην ύστερη αρχαιότητα (Μετάφραση Μαίρη Γιόση, Επιμέλεια Αντιγόνη Φιλιπποπούλου. ΜΙΕΤ: Αθήνα, 1996)», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 422-423