Είστε εδώ

Σετάτος Μιχάλης, «Οι εκφραστικές προτιμήσεις στη γλώσσα», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 340-354