Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από τη δράση του Συλλόγου. Τα βραδινά του Φιλολόγου», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 428-429