Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Μεταφράσεις της Μικρής Νεοελληνικής Γραμματικής του Μ. Τριανταφυλλίδη», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 315-316