Είστε εδώ

Αφθονίδης Παντελής, «Απόψεις και απόψεις. Ανειδίκευτοι ειδικοί», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 330-331