Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η Έκφραση-Έκθεση της Γ΄ Λυκείου», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 319-320