Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Λίγα ακόμη για την τοπική ιστορία», Φιλόλογος, τχ. 86 (Χειμώνας 1996), σ. 323-327