Είστε εδώ

Διαγώνιος, έτος all, τεύχος all

Padilla Heberto, «Προσευχή για το τέλος του αιώνα», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 262

Padilla Heberto, «Τοπία», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 262-263

Padilla Heberto, «Σε δύσκολους καιρούς», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 263-264

Padilla Heberto, «Οι ερωτευμένοι του δάσους Ισμαήλοβο», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 264-265

Καππάτος Ρήγας, «[Heberto Padilla]», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 265-266

Steinke Udo, «Το χωριατόπαιδο», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 268-269

Kunze Reiner, «Διάσταση», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 270

Kunze Reiner, «Ανώτερος κληρικός προτρέπει καλλιτέχνες», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 270

Kunze Reiner, «Η ζωή μ΄ ένα αποτυχημένο έργο», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 270-271

Kunze Reiner, «Ξαμπαλάροντας τα βιβλία που έφερα μαζί μου», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 271

Kunze Reiner, «Ο ποιητής δεν εσταυρώθη», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 271

Kunert Günter, «Πληροφορίες για κάποιον Η.», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 272-273

Kunert Günter, «Η άφιξη», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 273-274

Matthies Frank-Wolf, «Ταπεινή προσφώνηση 1004», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 275-277

Fuchs Jürgen, «Πέτρα Λ.», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 278-279

(ανυπόγραφο), «[Udo Steinke]», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 279

(ανυπόγραφο), «[Reiner Kunze]», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 279

(ανυπόγραφο), «[Günter Kunert]», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 279

(ανυπόγραφο), «[Frank-Wolf Matthies]», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 279

(ανυπόγραφο), «[Jürgen Fuchs]», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 279

Μουλλάς Παναγιώτης, Πίστας Παναγιώτης, «Μορφές. Λίνος Πολίτης», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 280-284

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Μορφές. Σάκης Παπαδημητρίου: Είκοσι χρόνια γεμάτα-γεμάτα», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 284-287

Λαγκουβάρδος Μόσχος, «Το βιβλίο. Κώστα Ριτσώνη: Ο ανάπηρος λαχειοπώλης και άλλα ποιήματα», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 288-289

Κάσδαγλης Νίκος, «Το βιβλίο. Περικλή Σφυρίδη: Το τίμημα», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 289-293

Παπαδημητρίου Σάκης, «Το βιβλίο. Σάμουελ Τσάρτερς: Η ποίηση του μπλουζ», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 293-297

Κυζηράκος Ηλίας, «Συμπληρώματα στη βιβλιογραφία Έζρα Πάουντ», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 298

«Τόμος τέταρτος 1982-Κείμενα και συνεργασίες-Περιεχόμενα», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 299-304

«Εκδόσεις Διαγωνίου 1981-1982», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Βιβλία του Ντίνου Χριστιανόπουλου», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. (οπισθόφυλλο)

Ζαμπέτογλου Αντρέας, «Γερμανικό χωριό», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. (εξώφυλλο)

«Περιεχόμενα», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. (εσώφυλλο)

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Η γειτονιά μας», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 3

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Ο ιβίσκος μας», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 3

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Μητρότης», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 3-4

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Η νοικοκυρά», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 4

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Το λεωφορείο της γραμμής 62», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 4

Δαββέτας Νίκος, «Κολυμβητές», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 5

Δαββέτας Νίκος, «Η βιτρίνα», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 5-6

Δαββέτας Νίκος, «Άτιτλο», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 6

Δαββέτας Νίκος, «Πρωινό», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 6

Νικολάου Μ., «Άγγιγμα», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 7

Νικολάου Μ., «Φθορά», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 7

Νικολάου Μ., «Σ΄ αγαπώ», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 7-8

Νικολάου Μ., «Μ΄ αγαπάς», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 8

Νικολάου Μ., «Τα αφεντικά», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 8

Νικολάου Μ., «Γεύμα», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 8

Νικολάου Μ., «Δι΄ εσόπτρου και εν αινίγματι», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 8-9

Νικολάου Μ., «Λιτότητα», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 9

Καλούτσας Τάσος, «Το κελεπούρι», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 10-21

Σιμωνοπετρίτης Μωυσής, «Εν Θεσσαλονίκη. Αρχές Δ' αιώνα μ.Χ.», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 22