Είστε εδώ

Kunze Reiner, «Η ζωή μ΄ ένα αποτυχημένο έργο», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 270-271