Είστε εδώ

Νικολάου Μ., «Σ΄ αγαπώ», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 7-8