Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Udo Steinke]», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 279