Είστε εδώ

Καλούτσας Τάσος, «Το κελεπούρι», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 10-21