Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Frank-Wolf Matthies]», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 279