Είστε εδώ

Μουλλάς Παναγιώτης,Πίστας Παναγιώτης, «Μορφές. Λίνος Πολίτης», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 280-284