Είστε εδώ

Νικολάου Μ., «Λιτότητα», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 9