Είστε εδώ

Kunze Reiner, «Ανώτερος κληρικός προτρέπει καλλιτέχνες», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 270