Είστε εδώ

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Ο ιβίσκος μας», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 3