Είστε εδώ

Καππάτος Ρήγας, «[Heberto Padilla]», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 265-266