Είστε εδώ

«Βιβλία του Ντίνου Χριστιανόπουλου», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. (οπισθόφυλλο)