Είστε εδώ

Κυζηράκος Ηλίας, «Συμπληρώματα στη βιβλιογραφία Έζρα Πάουντ», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 298