Είστε εδώ

Σιμωνοπετρίτης Μωυσής, «Εν Θεσσαλονίκη. Αρχές Δ' αιώνα μ.Χ.», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 22