Είστε εδώ

Διαγώνιος, έτος all, τεύχος all

Σιμωνοπετρίτης Μωυσής, «Εν Θεσσαλονίκη. 380 μ.Χ.», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 22

Σιμωνοπετρίτης Μωυσής, «Εν Θεσσαλονίκη. 22.9.586 μ.Χ.», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 22

Σιμωνοπετρίτης Μωυσής, «Εν Θεσσαλονίκη. 904 μ.Χ.», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 23

Σιμωνοπετρίτης Μωυσής, «Εν Θεσσαλονίκη. 1185 μ.Χ.», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 23

Σιμωνοπετρίτης Μωυσής, «Εν Θεσσαλονίκη. 1224 μ.Χ.», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 23-24

Σιμωνοπετρίτης Μωυσής, «Εν Θεσσαλονίκη. 1387 μ.Χ.», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 24

Σιμωνοπετρίτης Μωυσής, «Εν Θεσσαλονίκη. 29.3.1430 μ.Χ.», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 24

Πατσαλίδης Σάββας, «Το τσακμάκι», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 25

Πατσαλίδης Σάββας, «Στο εστιατόριο», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 25

Πατσαλίδης Σάββας, «Η ιστορία ενός δεσμού», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 25

Πατσαλίδης Σάββας, «Στο λιμάνι», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 25-26

Πατσαλίδης Σάββας, «Ι.Χ.Θ.Υ.Σ.», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 26

Πατσαλίδης Σάββας, «Ποιητική ελευθερία», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 26

Πατσαλίδης Σάββας, «Σ΄ ένα μπαρ», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 26

Πατσαλίδης Σάββας, «Μάθημα ιστορίας», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 27

Αλμπέρτου Δώρα, «Ικεσία», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 28

Αλμπέρτου Δώρα, «Για παρηγοριά», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 28

Αλμπέρτου Δώρα, «Άρνηση», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 28

Αλμπέρτου Δώρα, «Το κενό», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 29

Αλμπέρτου Δώρα, «Ανοιξιάτικο», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 29

Αλμπέρτου Δώρα, «Ειρωνεία», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 29

Kooten Kees van, «Οι ναυαγισμένοι», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 30-42

MacCaig Norman, «Καινούργιοι πίνακες», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 43

MacCaig Norman, «Μεταβολές πάνω στο ίδιο πράγμα», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 43-44

MacCaig Norman, «Παλιοί χάρτες και καινούργιοι», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 44

MacCaig Norman, «Επεισόδιο», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 44-45

Morgan Edwin, «Γερμανία Δεκέμβριος 1970», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 46

Morgan Edwin, «Υπερσεληνιακό διάστημα Μάρτιος 1972», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 46-47

Sullivan Walter, «[Σημείωμα]», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 47-48

Walker Kath, «Σύγχρονοι Αυστραλοί ποιητές. Πολιτισμός», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 49-50

Perry Grace, «Σύγχρονοι Αυστραλοί ποιητές. Αναγνώριση», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 50

Slessor Kenneth, «Σύγχρονοι Αυστραλοί ποιητές. Ταφή σε ακρογιάλι», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 50-51

Dawe Bruce, «Σύγχρονοι Αυστραλοί ποιητές. Πλανόδιοι», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 51-52

Lehman Geoffrey, «Σύγχρονοι Αυστραλοί ποιητές. Πάπας Αλέξανδρος ο Στ΄», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 52-53

Hart-Smith William, «Σύγχρονοι Αυστραλοί ποιητές. Kleine Gedichte», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 53-54

Shapcott Thomas W., «Σύγχρονοι Αυστραλοί ποιητές. Φούγκα: Η όπερα του φωτός», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 55

Πασχάλης Νίκος, «[Kath Walker]», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 55-56

Πασχάλης Νίκος, «[Grace Perry]», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 56

Πασχάλης Νίκος, «[Kenneth Slessor]», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 56-57

Πασχάλης Νίκος, «[Bruce Dawe]», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 57

Πασχάλης Νίκος, «[Geoffrey Lehman]», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 57-58

Πασχάλης Νίκος, «[William Hart-Smith]», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 58

Πασχάλης Νίκος, «[Thomas W. Shapcott]», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 58-59

Ochs Hannelore, «Μηχανές αντί κυπαρίσσια: Ξένοι εργάτες στη Γερμανία», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 60-62

Παπασταματέλος Τρύφων, «Γιατί μπαμπά», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 63

Παπασταματέλος Τρύφων, «Ξεριζωμός», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 63

Παπασταματέλος Τρύφων, «Δεύτερη γενιά», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 63

Παπασταματέλος Τρύφων, «Χώρα διαρκούς παραμονής», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 63-64

Biondi Franco, «Και τώρα απελαύνουν», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 65-70

Hernando Antonio, «Το παιχνίδι εκτός έδρας ενός εργάτη εκτός έδρας», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 71