Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Günter Kunert]», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 279