Είστε εδώ

Δαββέτας Νίκος, «Άτιτλο», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 6