Είστε εδώ

Kunze Reiner, «Ξαμπαλάροντας τα βιβλία που έφερα μαζί μου», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 271