Είστε εδώ

Kunze Reiner, «Διάσταση», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 270