Είστε εδώ

Διαγώνιος, έτος 1980, τεύχος 5

Dağlarca Fazıl Hüsnü, «Από ένα κλαδί», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 170

Dağlarca Fazıl Hüsnü, «Από το ημερολόγιο του φιλάργυρου», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 170

Dağlarca Fazıl Hüsnü, «Μυστικό», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 171

Dağlarca Fazıl Hüsnü, «Για να γεμίζουν οι δρόμοι», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 171

Dağlarca Fazıl Hüsnü, «Μακρινή», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 171

Dağlarca Fazıl Hüsnü, «Σαν τη μέρα», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 171

Dağlarca Fazıl Hüsnü, «Η δύναμη του σταριού», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 171

Dağlarca Fazıl Hüsnü, «Ακτίνα από φως», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 171

Dağlarca Fazıl Hüsnü, «Αγάπη χωρίς τέλος», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 172

Dağlarca Fazıl Hüsnü, «Όχι με νεύματα», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 172

Dağlarca Fazıl Hüsnü, «Εκεί είμαι», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 172

Dağlarca Fazıl Hüsnü, «Αγώνας δρόμου», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 172

Dağlarca Fazıl Hüsnü, «Τεράστιο», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 172

Dağlarca Fazıl Hüsnü, «Υπόκωφος αντίλαλος», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 172

Dağlarca Fazıl Hüsnü, «Σπίτι και δρόμος», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 173

Dağlarca Fazıl Hüsnü, «Κλέβοντας λέξεις», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 173

Καραβίτης Βασίλης, «[Fazıl Hüsnü Dağlarca]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 173

Beckett Samuel, «Βήματα», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 174-178

Λαχανάς Μάκης, «[Σημείωμα του μεταφραστή]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 178-179

Beckett Samuel, «Όχι εγώ», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 179-186

Λαχανάς Μάκης, Διαμαντής Γιάννης, «[Σημείωμα του μεταφραστή]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 186-189

Meister Ernst, «Λέω άφιξη», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 190

Meister Ernst, «[Ζούμε]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 190-191

Meister Ernst, «Η ψύχρα», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 191

Meister Ernst, «Όλα στηρίζονται στον εαυτό τους», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 191

Meister Ernst, «Από άχυρο ένα μπουκέτο», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 191-192

Meister Ernst, «Το εγώ», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 192

Meister Ernst, «Στρώνω το κρεβάτι μου», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 192

Meister Ernst, «Χτύπησε κάποιος», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 193

Meister Ernst, «Εσύ γη γεμάτη κρανία», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 193

Δερβισοπούλου-Beyer Αλίκη, «[Ernst Meister]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 193

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Ο ζωγράφος Γιώργος Αναστασιάδης», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 194-199

(ανυπόγραφο), «[Γιώργος Αναστασιάδης]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 194

Αναστασιάδης Γιώργος, «[Σχέδιο με μολύβι]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 195

Αναστασιάδης Γιώργος, «[Σχέδιο με μολύβι]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 195

Αναστασιάδης Γιώργος, «[Σχέδιο με μολύβι]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 196

Αναστασιάδης Γιώργος, «Πορτραίτο», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 197

Αναστασιάδης Γιώργος, «Πορτραίτο», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 197

Αναστασιάδης Γιώργος, «Ανελίζα», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 198

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Τα παλιά σχέδια του Γιώργου Σικελιώτη», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 200-202

Σικελιώτης Γιώργος, «Στην παραλία», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 200

Σικελιώτης Γιώργος, «Μαθητική διαδήλωση», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 201

Σικελιώτης Γιώργος, «Καραούλι», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 201

Σικελιώτης Γιώργος, «Σύνθεση στην κάμαρα», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 202

Παπαδημητρίου Σάκης, «Το βιβλίο. Bruno Nettl: Η μουσική στους πρωτόγονους πολιτισμούς. Otto Karolyi: Εισαγωγή στη μουσική», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 203-206

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Τάσου Κόρφη: Επιδράσεις των ποιητών της Διαγωνίου στους νεώτερους ποιητές», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. 206-208

«Ντίνος Χριστιανόπουλος, Μικρά ποιήματα 1960-1978», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Ντίνος Χριστιανόπουλος, Η κάτω βόλτα», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Νίκος Βασιλάκης, Δημοτικά τραγούδια Χαλκιδικής», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. (οπισθόφυλλο)

«Σάκης Παπαδημητρίου, Πεζά 1960-1973», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1980), σ. (οπισθόφυλλο)